Loadsensing

Dispositiu d'adquisició de dades de sensors geotècnics. Disseny i arquitectura FW i de comunicacions.

LoadSensing, http://worldsensing.com