Presentació d'un cas d'èxit a la Jornada IoT SmartCAT

Avui en el marc de la primera Jornada IoT SmartCAT: Caos d'èxit de la Internet de les Coses a Catalunya IoT Partners ha presentat el cas d'èxit TrashTrack (link).

Màrius Montón presentant el cas d'èxit

Màrius Montón presentant el cas d'èxit

L’objectiu d’aquest projecte és monitoritzar amb dispositius GPS residus sòlids urbans i residus industrials per analitzar la dinàmica que recorren i com aquestes distancia depèn del tipus de material, del procés de recol·lecció i de l’àrea geogràfica. La intenció és poder valorar la disjuntiva que es presenta en les estratègies de reciclatge: un compromís entre la distància que recorren els residus i el millor tractament que poden rebre.

arquitectura_v2_crop

S'ha dissenyat un dispositiu per fer el seguiment dels residus mitjançant un mòdul  estàndard GPS amb antena activa per a obtenir les coordenades geo-espacials. Per a la comunicació en temps real de les dades de la posició s’ha fet servir la tecnologia sense fils SIGFOX. Aquesta tecnologia permet enviar paquets petits de dades a un servidor centralitzat consumint molt poca energia. Actualment bona part de la península ibèrica te cobertura amb aquesta tecnologia.

La visualització es fa mitjançant tecnologia web adaptada a diferents dispositius, ja sigui pantalles d’ordinador, telèfons mòbils o tablets. També s’ha implementat un bot per telegram, de manera que els usuaris que s’hi subscriuen van reben les localitzacions segons es van obtenint directament al seu telèfon mòbil. Per últim, hi ha la possibilitat d’exportar les dades cap a una eina de GIS (Geographic Information System) per al posterior tractament avançat de les dades obtingudes.

Bot de telegram enviando las localizaciones

Bot de telegram enviat les localitzacions

Ejemplo de visualización via web

Exemple de visualització via web

En aquesta primera jornada han participat altres empresas del sector IoT de Catalunya (veure programa).

No Comments Yet.

Leave a comment